Kalea A4 Cabina S


Kalea A4 Cabina S

Den perfekta kabinhissen när en konventionell hiss inte passar


Modellen är lätt att installera och kräver minimala ingrepp i byggnaden vilket håller kostnaderna nere jämfört med en traditionell hisslösning. Hisskonstruktionen levereras i små paket, vilket underlättar transport genom trånga passager. All montering och installation sker på plats. En normal installation tar 3-4 dagar. Det grunda schaktgropsdjupet är endast 70 mm, men hissen kan även ställas direkt på befintligt golv.


Egenskaper

Eget schakt
Inbyggt maskinrum
Automatisk dörröppnare
Låg ljudnivå, tack vare inkapslad drivenhet
Snabb installation på tre till fyra dagar.
Svensk design och kvalitet
Robust och pålitlig skruvdrift
Energisnål och lågt underhåll
Push buttons with tactile symbols
Automatiskt LED ljus med låg strömförbrukning.
Maxlast 400 kg, 5 personer
Endast 70 mm grop, eller installation på befintligt golv

Standard sizes Kalea A4 Cabina S

Hisskorgens storlek (WxDxH): 1100x1400x2200 mm
Schaktstorlek (WxD): 1460x1639 mm
Håltagningsmått (WxD): 1500x1760 mm
Certifierad kvalitetsprodukt

Kalea A4 Cabina S är EG-typgodkänd och certifierad av Liftinstituut enligt gällande säkerhetsföreskrifter i europeiska maskindirektivet 2006/42/EG.