Kalea A4 Cabina


Kalea A4 Cabina

En elegant kabin för privata och kommersiella byggnader
- med befintligt hisschakt.


Kalea A4 Cabina är en rymlig och elegant schaktlös kabin för alla byggnader med befintliga schakt. Kabinen har impulskörning och skjutdörrar som standard men kan utifrån bekvämlighet och behov utrustas med en mängd tillval. Med endast 70 mm hissgrop och utan utrymmeskrav för maskinrum behövs inga större byggnadsarbeten vid installation. Det gör Kalea A4 Cabina till marknadens bästa kabinhiss.


Egenskaper

Hög komfort med skjutdörrar och impulsstyrning
Mjuk start/stopp med elektrisk nödsänkning som standard
Tyst och isolerad kabin 
Energieffektiv med låga underhållskostnader
Snabb installation, endast 3-4 dagar
Trygg och pålitlig skruvdrift
Svensk design och kvalitet
Taktila tryckknappar med braille
Nödbelysning och spegel i kontrollpanelen
Märklast 400 kg, 5 personer
Höjd 13 meter, 6 stannplan
70 mm grop

Standardstorlek, Kalea A4 Cabina

Kabinmått (BxDxH): 1100x1400x2200
Ingång samma sida (BxD): 1530x1670
Genomgång (BxD): 1530x1780

En certifierad produkt

Kalea A4 Cabina är EG typgodkänd och certifierad av Liftinstituut enligt gällande säkerhetsföreskrifter i europeiska maskindirektivet 2006/42/EG.

  Ladda ner produktblad