Kalea A4 Mini


Kalea A4 Mini

Hissen för små utrymmen


Kalea A4 Mini är hissen som kombinerar snygg design, god komfort och hög säkerhet på liten yta. Konstruktionen är en skruvdriven plattformshiss med ett monteringsfärdigt schakt som passar trängre utrymmen och hemmiljöer. Den kan även anpassas efter specifika kund- och tillgänglighetskrav. Installationen är snabb och enkel där varken gjutning av hisschakt, hissgrop eller maskinrum krävs.

  Ladda ner produktblad