Kalea A4 Primo


Kalea A4 Primo

Hissen med många användningsområden


Kalea A4 Primo är konstruerad för att kombinera en snygg design, god komfort och hög säkerhet. Modellen är en skruvdriven plattformshiss med ett monteringsfärdigt schakt som finns i olika storlekar för att passa specifika kund- och tillgänglighetskrav. Installationen är snabb och enkel där varken gjutning av hisschakt, hissgrop eller maskinrum krävs.

  Ladda ner produktblad